Vrátenie tovaru

Tovar, ktorý Vám nevyhovuje, nie je používaný a nejaví známky opotrebenia nám môžete vrátiť v originálnom obale do 14 dní od doručenia.
Odporúčame Vám tovar skúšať len v domácom prostredí, aby pri výmene nejavili známky vonkajšieho opotrebenia.

Tovar, ktorý si želáte vymeniť, nám zašlite spolu s vyplneným Formulárom, ktorý  si môžete stiahnuť TU. Do formulára nám uvediete:

  • 1. Dôvod výmeny
  • 2. Názov produktu, ktorý Vám bol doručený a želáte si ho vymeniť
  • 3. Číslo faktúry

Tovar, ktorý si želáte vymeniť nám zašlite spolu s vyplneným  formulárom na adresu PHASE TRADING SK s.r.o., Selec 276, 913 36 Selec alebo osobne na pobočku Sedačiek Phase. Doprava je hradená Predávajúceho. Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom bol prevzatý pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe. Prosíme Kupujúcich o použití baliaceho papiera či kartónu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar zaslaný Predávajúcemu na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý. Predávajúci zašle Kupujúcemu po obdržaní reklamácie a tovaru reklamačný protokol. Kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný e-mailom, prípadne SMS.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom plánovanej alebo už zrealizovanej výmeny tovaru, neváhajte nás kontaktovať:

Formulár na vrátenie tovaru